Vaktmesterservice

Vaktmesterservice for borettslag, sameier og næringseiendom

Vi leverer profesjonelle vaktmestertjenester til borettslag, sameier, næringseiendommer og offentlige bygg i områdene fra Oslo til Drammen. Som deres vaktmester sørger vi for at eiendommen tar seg godt ut for beboere og besøkende til enhver tid. Vi sørger for effektiv drift og vedlikehold av tekniske anlegg, og sørger for at bygninger og installasjoner er i forskriftsmessig stand.

Skreddersydd vaktmestertjeneste

Sammen med våre kunder gjør vi alltid en grundig befaring hvor vi inspiserer eiendommen med tilhørende bygg og anlegg. Sammen setter vi opp en skreddersydd plan for hvilke oppgaver som skal utføres og hvilken frekvens som er mest hensiktsmessig etter deres budsjett og behov. Driftsplanen sørger for at både vi og dere har full oversikt over jobben som skal utføres på deres eiendom. Med oss som deres vaktmester kan dere være trygge på at dere til enhver tid har velholdte bygg, fellesområder, utearealer og tekniske anlegg.

Vaktmester som kjenner deres behov

Vi ønsker at våre vaktmestere skal være en viktig, tilgjengelig og nyttig ressurs for både eiere, styret og beboere. Når dere inngår en avtale med oss får dere en fast vaktmester som tar ansvaret for driften av deres eiendom, og som raskt gjør seg kjent bygg og tilhørende installasjoner og anlegg.

Vaktmesteren utarbeider gode rutiner og arbeidsplaner basert på driftsplanen vi har utformet sammen. Alt dokumenteres i våre digitale systemer slik at vi til enhver tid har oversikt over hva som skal utføres når på deres eiendom. Ved ferieavvikling, sykdom e.l. kan vikarierende vaktmester lett sette seg inn i hva som skal utføres og når. Hos oss har dere alltid en tilgjengelig ressurs som vet hvordan man skal løse alle slags situasjoner og utfordringer som oppstår på deres eiendom.

Hva kan vi gjøre som deres vaktmester?

Som en del av vår vaktmesterservice utføres som regel alt av små og store reparasjoner, avfallshåndtering og annet forefallende arbeid. Våre vaktmestere utfører også regelmessig tilsyn og inspeksjon av eiendommen og tekniske installasjoner. Dette både med tanke på å ivareta en god vedlikeholdsøkonomi for bygninger og installasjoner, og med hensyn til HMS og brannvern. Vi rapporterer fortløpende inn avvik og behov for nødvendige utbedringer som ikke kan tas umiddelbart.

Våre vaktmestere utfører også all slags vedlikehold av utearealer, som regelmessig gress- og kantklipping, snørydding og feiing av veier og fortau. Vi har en omfattende og fleksibel maskinpark som gjør at vi kan tilfredsstille alle våre kunders ønsker og behov uavhengig av sesong og uteområdenes utforming.

Vi har også tilgjengelig mannskap som bistår ved kontroll, service og vedlikeholdsoppgaver som kreves utført av personell med spesialkompetanse og fagekspertise.

Noen av våre vanligste oppgaver er:

 • Løpende og periodisk drift- og vedlikehold av bygg og fellesarealer
 • Avfallshåndtering og søppelplukking
 • Vedlikehold av dører og låsesystemer
 • Kontroll og vedlikehold av lys og elektriske anlegg
 • Kontroll og tilsyn av tekniske anlegg som heiser, ventilasjon og sentralvarme
 • Ettersyn av uteanlegg, maskinfeiing, snørydding og plenklipping
 • Kontroll av brannvarslere og pulverapparater/slanger (nødvendig internkontroll og service av håndslukkere utføres av kompetent personell)
 • Tilsyn og kontroll av lekeplasser
 • Reparasjoner og håndverkstjenester av alle slag
 • Containerutleie og utplassering av utstyr for avfallsbehandling

 

Én leverandør for alle tjenester dere har behov for

Som deres totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift er det enkelt å få utført alle slags oppgaver dere har behov for på deres eiendom. Våre vaktmestere har lang erfaring og bred kompetanse innenfor flere områder og fagfelt. De utfører all slags løpende og periodisk vedlikehold på eiendommen, og kan bistå med flere typer håndverk og servicetjenester. For oppgaver våre vaktmestere ikke kan utføre selv har vi en rekke andre fagfolk innad i selskapet, og flere partnere gjennom Sefbo konsernet som kan stille opp ved behov.

Med oss som deres partner trenger dere kun å forholde dere til én enkel leverandør for alle tjenester dere måtte ha behov for i den daglige driften av deres eiendom. Gjennom Sefbo-konsernet tilbyr vi bl.a en komplett eiendomsforvaltning, økonomi og forretningsførsel for alle slags bolig- og næringseiendommer.

Flere tjenester

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

 • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
 • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
 • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

1. Hvordan kommer vi i gang?

Ved de aller fleste tjenestene vi tilbyr er det behov for en innledende befaring for å få oversikt over behovet på deres eiendom. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende befaring med pristilbud.

2. Hvor mye koster deres tjenester?

Vi er kjent for å ha svært hyggelige priser opp mot sammenlignbare selskaper. Vi skreddersyr også våre tjenester basert på deres behov og ønsker til bistand. Som totalkunde hos oss kan vi også sørge for svært fordelaktige priser på våre tjenester. Ta kontakt med oss for en gratis befaring med påfølgende pristilbud så finner vi sammen ut av deres behov for bistand og hva dette vil koste.

3. Hva annet kan dere bistå med?

Vi har mange dyktige ansatte med forskjellig bakgrunn og bred kompetanse. I tillegg har vi innledet et samarbeid med en rekke aktører med et bredt tjenestetilbud for vår kundegruppe. Vårt mål er at våre kunder kun skal behøve å forholde seg til én leverandør av alle tjenester dere har behov for på deres eiendom. På våre tjenestesider kan dere se et utvalg av noen av tjenestene vi leverer. Dersom dere har andre behov eller spesielle ønsker kan dere ta kontakt med oss. Vi finner garantert en løsning for å dekke deres behov.

4. Leverer dere kun fast kontrakt eller tar dere enkeltoppdrag?

Vi tar også på oss enkeltoppdrag innenfor de fleste av våre tjenester. Ta kontakt med oss og fortell oss om deres behov og ønsker så finner vi en løsning som passer for dere.

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris