Tilsyn & Inspeksjon

Vi utfører alt av årskontroller med medfølgende dokumentasjon

Vi hjelper våre kunder med å ta godt vare på de viktige investeringene på deres eiendom. Noen av hovedoppgavene til våre vaktmestere innebærer regelmessig tilsyn, vedlikehold og reparasjon av både bygningsmasse, utearealer og tekniske installasjoner. I tillegg hjelper vi dere i styret med å opprettholde deres lovpålagte ansvar for forskriftsmessig gode og trygge boforhold gjennom systematisk HMS arbeid og internkontroll. Vi utfører alt av nødvendig kontroll og tilsyn, og sørger for at dere har all dokumentasjon til å etterkomme de krav, forskrifter og regelverk som følger med driften av et boligselskap.

Rutinemessig inspeksjon og kontroll av borettslagets investeringer

I et borettslag, sameie eller næringseiendom er det mange viktige elementer som skal fungere godt til enhver tid. Gjennom regelmessig inspeksjon og kontroll hjelper vi med å holde deres investeringer godt vedlikeholdt og velfungerende til enhver tid. Ved rutinemessig inspeksjon og tilsyn sørger vi for å avdekke behov for vedlikehold av alt fra enkle systemer som låser, dører, vinduer og lyspunkter til avanserte tekniske løsninger som ventilasjon, sentralvarme, vann og avløp, heis og elektriske installasjoner.

Vi sørger for at boligselskapet til enhver tid følger gjeldende regelverk innen energi, helse, miljø og sikkerhet. Enten det er snakk om brannsikkerhet, byggtekniske forskrifter eller kontroll av lekeapparater så barna kan leke trygt, så har vi kompetansen til å hjelpe dere. Vi gjennomfører jevnlige inspeksjoner av bygg og anlegg, og har kontinuerlig oppfølging og fokus på avviksregistrering. På denne måten hjelper vi dere med å ivareta deres investeringer og sørger for at styret opprettholder sitt ansvar for gode og trygge boforhold på eiendommen.

Avviksregistrering og rådgivning til styret

Styret i borettslag og sameier trenger ofte hjelp og bistand fra kyndige fagfolk for å holde tilstrekkelig oversikt over tilstanden på eiendommen. Styret vet ikke alltid om en fyrkjele er i god eller dårlig stand, hvorvidt vinduer bør byttes eller om heisen trenger mer omfattende reparasjon. Vi har bred erfaring med drift og vedlikehold av eiendom og hjelper styret med å ta faglig baserte avgjørelser for hva slags arbeid som må utføres på deres eiendom.

Uten regelmessig tilsyn og inspeksjon av eiendommen og tilhørende installasjoner er det vanskelig for styret å holde seg oppdatert på de feil og mangler som kan kreve reparasjon eller vedlikehold. Vi har god erfaring med tilsyn og inspeksjon av bygg og anlegg, og gode rutiner for registrering og innrapportering av avvik. Vi rangerer fremtidige utbedringer og utfører nødvendig vedlikehold fortløpende slik at vi ligger i forkant og unngår store kostnader til reparasjoner som kunne vært ungått.

HMS og internkontroll

Boligselskaper er i likhet med vanlige foretak pliktig til systematisk gjennomføring av tiltak som forebygger uønskede hendelser og forbedrer helse, miljø og sikkerhet. Internkontroll er et systematisk tiltak som skal sikre at boligselskaper planlegger, organiserer og vedlikeholder sin eiendom i henhold til gjeldende regelverk.

Styret har ansvaret for å ha oversikt over alle bygg, fellesarealer og installasjoner, og de farene og problemene som kan oppstå med disse. Ved en ulykke vil det være styret som holdes ansvarlig og vil bli nødt til å vise til at HMS og internkontrollen er fulgt opp på rett måte. Vi bistår styret med å gjennomføre nødvendige internkontroller, kartlegge risiko, og dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført eller skal gjennomføres for å hindre at ulykker oppstår.

Brannvern er en viktig del av internkontrollen og skal dokumenteres skriftlig. Les mer om hvordan vi kan bistå med å systematisere brannvernsarbeidet.

Digitale verktøy som forenkler HMS arbeidet

Vi hjelper dere med å systematisere HMS arbeidet i deres borettslag eller sameie. Som kunde av oss får dere tilgang til digitale verktøy som hjelper dere med å dokumentere, administrere og opprettholde de krav som er pålagt gjennom internkontrollforskriften. HMS systemet gjør det enkelt for styret å håndtere internkontroll uten behov for mye tid på innføring og bruk av systemet.

Systemet omfatter følgende prosesser innen internkontroll:

  • Dokumentasjon
  • Oversikt over aktuelle lover og forskrifter
  • Hvilke sikkerhetsrutiner som gjelder
  • Kartlegging og risikoanalyse
  • Handlingsplan
  • Gjennomføring av tiltak

Elektronisk dokumentasjon av tilsyn og vedlikehold

Vi har gode digitale systemer for lagring av nødvendig dokumentasjon for borettslag og sameier. Alle rapporter og avvik etter tilsyn og inspeksjon av eiendommen lagres fortløpende i våre elektroniske systemer som er tilgjengelig for styret til enhver tid. I tillegg dokumenteres all utført service og vedlikehold som utføres på deres eiendom. Dette gjør det enklere og mer oversiktlig for dere som kunde. Slik informasjon kan også komme godt med når dere har behov for informasjon i sammenheng med utarbeidelse av tilstandsrapporter eller planlegging av nye vedlikeholdsprosjekter.

Vi kan også ta hånd om eiendommens FDV-dokumentasjon slik at dette til enhver tid er tilgjengelig for både oss og styret. FDV-dokumentasjon er lovpålagt dokumentasjon som gjerne fungerer som en slags brukermanual for hvordan bygg, anlegg og tekniske installasjoner på eiendommen skal brukes og vedlikeholdes.

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

  • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
  • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
  • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris