HMS & Brannvern

Systematisk HMS arbeid for borettslag og sameier

Krav fra myndighetene sier at alle borettslag og sameier er på lik linje med vanlige foretak pliktig til systematisk gjennomføring av tiltak som forebygger uønskede hendelser og forbedrer helse, miljø og sikkerhet. Styret i borettslaget er ansvarlig for å møte myndighetenes krav og skal ha oversikt over alle fellesarealer og installasjoner på eiendommen, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen.

Internkontroll

Internkontrollen er systematiske tiltak som sikrer at borettslag og sameier planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sin virksomhet i samsvar med de kravene som er fastsatt i helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I praksis betyr dette at styret skal kunne kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak som hindrer at slike hendelser oppstår. Hensikten med en internkontroll er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine omgivelser.

Internkontrollforskriften definerer ikke spesifikke tiltak som skal gjennomføres, men omfatter en rekke lover og forskrifter som kan være gjeldende for deres boligselskap. Vi har lang erfaring med internkontroll for borettslag og sameier og hjelper dere med å systematisere HMS arbeidet på en måte som er tilpasset deres eiendom.

Digitale verktøy som forenkler HMS arbeidet

Som kunde av oss får dere tilgang til digitale verktøy som hjelper dere med å dokumentere, administrere og opprettholde de krav som er pålagt gjennom internkontrollforskriften. HMS systemet gjør det enkelt for styret å håndtere internkontroll uten behov for mye tid på innføring og bruk av systemet.

Systemet omfatter følgende prosesser innen internkontroll:

 • Dokumentasjon
 • Oversikt over aktuelle lover og forskrifter
 • Hvilke sikkerhetsrutiner som gjelder
 • Kartlegging og risikoanalyse
 • Handlingsplan
 • Gjennomføring av tiltak

SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Vi bistår styret med å iverksette systematiske tiltak som kontinuerlig forebygger uønskede hendelser og forbedrer helse, miljø og sikkerhet

INTERNKONTROLL

Vi bistår styret med å gjennomføre nødvendige internkontroller, kartlegge risiko, og dokumentere HMS tiltak på deres eiendom

GODKJENT SERVICETEKNIKER

Vi innehar kompetanse og godkjent fagpersonell som kan utføre nødvendig service og vedlikehold av brannsikringstiltak på deres eiendom.

Fokus på brannvern i borettslag og sameier

Styret har et lovpålagt ansvar for at alle beboere er tilstrekkelig sikret ved brann. Alle borettslag og sameier skal ha en god og pålitelig brannsikring både i boenhetene og i fellesarealer. Brannvernsarbeid er derfor en svært viktig og omfattende del av HMS arbeidet i boligselskaper.

Vi tar sikkerheten på alvor og hjelper dere med å systematisere brannvernsarbeidet. Med oss som partner får styret bistand til å ivareta sitt ansvar og sikre forskriftsmessig gode og trygge boforhold i deres borettslag eller sameie.

Vaktmesteren er en viktig ressurs i det brannforebyggende arbeidet

Benytter dere oss til vaktmestertjenester har dere en fordel i det brannforebyggende arbeidet. Deres vaktmester gjør seg godt kjent på eiendommen og etablerer gode rutiner som bidrar til det forebyggende brannvernsarbeidet. Under sine daglige gjøremål har de alltid HMS og brannvern på agendaen, og på denne måten har vi ofte et bedre utgangspunkt for målrettet brannsikring enn eksterne leverandører.

Vi utfører rutinemessige inspeksjoner

I driftsplanen vi utformer sammen med våre kunder er alltid HMS og brannvern et viktig punkt. For best mulig brannsikring og målrettede brannforebyggende tiltak, er det nødvendig med gode rutinemessige inspeksjoner og kontroller. Eventuelle avvik med hensyn til HMS og brannvern rapporteres og utbedres etter hvert som de oppdages. Livsviktige oppgaver som branntetting, rapportering av brannfarlige forhold, og test av røykvarslere og brannslukningsapparater har førsteprioritet hos oss. Vi utfører også rutinemessig kontroll av brannvarslingsanlegg, brannslanger, styringsskap, rømningsveier, nødlys og brannslukningsapparater på våre inspeksjonsrunder.

Kontroll og service av brannslukkingsapparater

Det er mange fordeler med å velge oss som partner innen brannsikring for deres boligselskap. I tillegg til å bistå med helhetlig systematisering av det brannforebyggende arbeidet, har en av våre partnere i PHM Group utviklet en egen avdeling med spesialkompetanse på service og vedlikehold av brannslukkemateriell. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder lovpålagt kontroll, service og vedlikehold av brannslukkingsapparater og brannslanger til en svært gunstig pris.

Avdelingen har både personell og verksted med godkjennelse gjennom Rådet for vedlikehold av brannslukkemateriell og utfører alle typer service og vedlikehold av brannslukningsapparater og brannslanger. Vi holder oversikt over alt deres brannslukningsmateriell og vil til enhver tid sørge for at de tilfredsstiller gjeldende krav og forskrifter.

Krav og retningslinjer innen brannsikring

Forebyggende brannvern er en svært sentral del av internkontrollen og det foreligger en rekke krav og retningslinjer som man må følge for å sørge for tilstrekkelig brannsikring i borettslag og sameier. Kravene til brannvernet på akkurat deres eiendom varierer noe bl.a utifra bygningens risikoklassifikasjon og hvilke installasjoner og utstyr som finnes på eiendommen. Noen av de viktigste aspektene ved brannsikkerhet er at:

 • Beboerne må varsles om brann så tidlig i brannforløpet som mulig
 • Egnede slukkemidler må finnes lett tilgjenglig slik at beboerne kan forsøke å slukke brannen
 • Brannseksjoneringstiltakene må virke som de skal, slik at brannen ikke får anledning til å spre seg videre i bygningen
 • Beboerne må raskt og enkelt kunne rømme den brennende bygningen

Krav til kontroll og vedlikehold av brannslukkere

Brannslukningsapparater hos privatpersoner skal kontrolleres av autorisert personale hvert femte år. Pulverslukkere skal ha service (periodisk kontroll) hvert 10. år og væskebaserte slukkere med skum og vann skal ha service (periodisk kontroll) hvert 5. år.

Brannslukningsapparater og brannslanger i bedrifter og offentlige instanser skal kontrolleres av autorisert personale hvert år. Ved å inngå en serviceavtale med oss vil vi passe på at kontrollen skjer til riktig tid og blir utført av autorisert personale slik at brannsikkerheten opprettholdes og dokumenteres.

Krav til brannsikringsutstyr

Hvilke typer og hvilken mengde brannutstyr det er nødvendig å ha på deres eiendom varierer, bl.a etter hvilken risikoklasse bygningene er klassifisert i. Dette avhenger av hvor mange mennesker bygningen er beregnet for, type bygg, virksomhet og hvilke konsekvenser en brann kan få.

Slukkeutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slukkeutstyr. Utstyret skal kunne benyttes i alle rom. Om boligen er i flere etasjer, skal slukkeutstyr plasseres i hver etasje. Dersom boligen utstyres med brannslukningsapparat skal dette ha minimum slukkeklasse 21A. Egnede typer brannslukningsapparater for bolig er 6 kg pulver, 6 ltr. skum eller 6 ltr. miljøslukker. Man kan i tillegg eller i stedet for brannslukningsapparat montere husbrannslange. Denne bør være formstabil med sentervannsinnføring.

Varsling

Hver eneste boenhet skal ha minst én røykvarsler i hver etasje, og du skal tydelig kunne høre varselsignalet. Det betyr at du helst ikke skal ha mer enn én dør mellom røykvarsler og soverom eller oppholdsrom. Videre skal du ha et godt sikret brannalarmanlegg. Det betyr at beboere i bygninger med flere enheter blir varslet dersom det brenner i fellesområder eller hos naboer. Har du store loft og kjellere kan det være hensiktsmessig med en røykdetektor.

Brannskiller & branntetting

Brannskiller er en viktig del av boligen og kan bety forskjellen mellom liv og død. Disse sørger for at brannen ikke sprer seg videre i løpet av fastsatt tid. Dette er ifølge Brannvesenet på 30-60 minutter. Brannvesenet opplyser at noen av de viktigste grunnene til spredning er:

 • At gjennomføringer av kabler og rør ikke er tettet
 • Dører er ikke skikkelig lukket eller tettet
 • Det er ikke brukt godkjente materialer i vegger og dører
 • Spredning via ventilasjonskanaler i anlegg som ikke er i drift.

Styret har ansvaret for å kontrollere brannskillene. Vi utfører denne jobben for dere slik at dere til enhver tid vet at alt er i forskriftsmessig stand på deres eiendom. Vi er sertifisert innenfor branntetting og sørger for korrekt montering av branndører og skiller.

Vi tilbyr alt utstyret dere trenger for moderne og forskriftsmessig brannvern og sikring av alle bygninger og boenheter i boligselskapet.

Engineer are inspection Fire extinguisher in fire control room for emergency, rescue and safety Concept.

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

 • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
 • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
 • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Har du spørsmål eller behov for råd?

Se hvordan du kan komme i kontakt med oss

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører alt av enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et tilbud.

Be om pris