Drift og Vedlikehold

Drift og vedlikehold for boligselskaper og næringsbygg

Regelmessig vedlikehold av bygget er viktig for å bevare verdien og for å opprettholde en god vedlikeholdsøkonomi. Borettslag og næringsbygg har også som regel store investeringer i tekniske anlegg som man har planlagt at skal holde i mange år frem i tid. Som deres partner innen eiendomsdrift tar vi på oss jobben med å ta vare på deres investeringer, og sørger for å holde bygg og tilhørende installasjoner i god stand.

Kontinuerlig drift og god vedlikeholdsøkonomi

Sammen med våre kunder utformer vi en driftsplan som legger grunnlaget for hvilke periodiske og løpende vedlikeholdsoppgaver som skal utføres i den daglige driften av deres eiendom. Disse oppgavene har som hensikt å tilfredsstille det behovet brukerne av eiendommen har til daglig og samtidig utbedre skader og begrense forfall som følge av normal slitasje. Vi utfører løpende og forebyggende vedlikehold, i tillegg til mer omfattende vedlikeholdsoppgaver som ofte defineres gjennom en langsiktig vedlikeholdsplan.

Vi hjelper dere med vedlikeholdsplanen

En god vedlikeholdsplan er et viktig verktøy for styret i borettslag og sameier. Den bidrar til økonomisk forutsigbarhet ved å gi en god oversikt over alle større vedlikeholdsoppgaver som må utføres på deres eiendom og hvordan de skal prioriteres i mange år frem i tid.

Dersom dere ikke allerede har en god vedlikeholdsplan for eiendommen kan vi bistå med utarbeidelse av denne. Alle eiendommer har forskjellige behov, avhengig av en rekke faktorer. Dette kan være type bygg, størrelse, alder og hva slags installasjoner og anlegg som skal vedlikeholdes eller oppgraderes. En tilstandsvurdering avdekker behovet for vedlikehold og oppgradering til moderne standard og legger grunnlaget for en god vedlikeholdsplan.

Ta kontakt med oss om dere ønsker tilstandsvurdering og hjelp til å utarbeide en god vedlikeholdsplan for eiendommen deres. Vi kan også bistå med dokumentasjon og søknad om tilskudd til tilstandsvurdering og andre støtteordninger for boligselskaper som skal gjøre oppgraderinger eller utbedringer på eiendommen.

Hvilke drifts- og vedlikeholdsoppgaver er nødvendig på deres eiendom?

Vi tar ansvaret med drift og vedlikehold av deres eiendom seriøst. Vi har god erfaring og grundige rutiner for å ivareta bygg og forskjellige tekniske installasjoner og anlegg. Gjennom regelmessig kontroll og vedlikeholdsoppgaver sørger vi for optimal drift av tekniske anlegg. Vi sørger for jevnlig inspeksjon av tilstanden på eiendommens bygninger slik at man ligger i forkant av eventuelle kostbare problemer. Vi har gode rutiner for avviksrapportering hvor vi melder inn potensielle forbedringsområder til styret, slik at dere kan ta faglig baserte avgjørelser på nødvendige utbedringer.

Drift og vedlikehold av tekniske anlegg

Alle tekniske installasjoner og anlegg på deres eiendom skal fungerer godt og vedlikeholdes jevnlig slik at investeringen varer i mange år frem i tid.

Heiser

Mange av våre kunder har heiser. Disse er ofte svært viktige for brukerne av bygget. Spesielt i bygg med mange etasjer og som brukes av personer med mobilitetsutfordringer. Vi sørger for drift og vedlikehold av heisesystemene slik at de fungerer godt til enhver tid. Vi har 24 timers beredskapsvakt og rykker ut ved behov for umiddelbar assistanse. Ved særskilt behov for spesialkompetanse henter vi inn nødvendig servicebistand.

Ventilasjon og sentralvarme

De fleste boligselskaper og næringsbygg har også store investeringer i bygningens ventilasjon og sentralvarmesystemer. Vi tar på oss ansvaret med drift og vedlikehold av slike systemer og sikrer optimal funksjon til enhver tid. Vi har kjelepassersertifikat og er autorisert i drift og vedlikehold av alle typer sentralvarmesystemer. Vi kan også utføre periodisk ventilasjonsrens som er viktig både av hensyn til funksjon, helse og brannvern.

Brannvarslingsanlegg

Brannvarslingsanleggene er en kritisk funksjon og avgjørende for godt brannvern. Vi sørger for at anlegget er i god stand, og utfører regelmessig kontroll og vedlikehold av varslingssystemene for å sikre at dette fungerer når det skal.

Lås og sikring

Vi vedlikeholder installerer og monterer alle slags sikkerhetssystemer. Vi drifter kameraovervåkingssystemer, porttelefoner og låsesystemer. Ønsker dere å oppgradere deres sikkerhetssystemer har vi gode avtaler med leverandører av overvåkning, callinganlegg og moderne lås og nøkkelsystemer.

Vedlikehold av bygningsmasse

Forebyggende vedlikehold av bygningsmasse er viktig for at den ikke skal forfalle over tid. Gjennom regelmessig inspeksjon og tilsyn, samt løpende og periodiske vedlikeholdsoppgaver bidrar vi til at dere unngår unødvendige utgifter til reparasjon og utbedring av skader på bygningsmassen. Våre vaktmestere utfører jevnlig inspeksjon, rapporterer fortløpende avvik og utfører nødvendig vedlikeholdsarbeid og reparasjon ved behov.

En god vedlikeholdsplan kan hjelpe dere med å ligge i forkant av mer omfattende utbedringer på deres eiendom. Uansett om dere har planlagte eller uforutsette vedlikeholdsarbeider på agendaen så kan vi utføre jobben for dere. Dette kan være utbedring av fasader, balkonger, tak eller fullstendig rehabilitering av mur- og bygningsmasse.

Ved større prosjekter kan våre prosjektledere koordinere hele prosessen fra start til slutt. Vi ordner med alt av planlegging, søknader og dokumentasjon, og innhenting av materialer og eksterne fagpersoner.

Fasadevask

Fasadevask er ikke bare viktig av estetiske årsaker, men kan faktisk også vesentlig forlenge levetiden av alle typer fasader. Fasadevask burde alltid være en del av det periodiske vedlikeholdet av bygninger på deres eiendom. Vi stiller med utstyr og personell for profesjonell og effektiv fasadevask på bygninger i alle størrelser.

Grafittifjerning

Grafitti påfører skader for millionbeløp hvert år. Regelmessige vedlikeholdstjenester er ofte nødvendig for å beskytte eiendommen og bygningsmassen mot uønsket grafitti. Fjerning av grafitti må utføres korrekt for å unngå å forårsake mer skade på bygningsmassen. Vi har kompetanse og utstyr til korrekt og effektiv grafittifjerning. Vi kan også bistå med forebyggende tiltak, bl. a ved å påføre usynlig beskyttelse som hindrer at spraymaling setter seg, og som gjør det lettere å fjerne malingen uten å ødelegge underlaget.

Håndverk og renoveringsoppgaver

På alle eiendommer kan det tidvis være behov for mer eller mindre omfattende vedlikeholdsarbeid. Dette kan være i form av maling av fasade eller fellesarealer, eller annet oppussings- eller håndverksarbeid. Vi utfører alt av utvendig og innvendig renoverings- og håndverksarbeid.

Utskiftning av bygningsdeler og komponenter

For at bygningen og tekniske installasjoner skal opprettholde et godt kvalitetsnivå er det tidvis behov for forebyggende vedlikehold gjennom utskiftning av forskjellige bygningsdeler og ulike komponenter. Vi sørger bl.a for utskifting av dører og vinduer i henhold til vedlikeholdsplan.

Kontakt oss for en gratis befaring

Vi tar kontakt med deg snarest mulig for å sette opp en avtale

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

  • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
  • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
  • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et pristilbud.

Be om pris