Boligforvaltning

Vi bistår styret med alt i den daglige driften av eiendommen

Vi er et selskap i sterk vekst og utvikling og har nylig blitt del av Sefbo konsernet som tilbyr en totalløsning for tjenestetilbud til borettslag og sameier. Dette gjør at vi også har utvidet vår tjenesteportefølje og kan tilby en rekke andre tjenester som våre kunder kan nyte godt av.

Som kunde av oss får dere tilgang på gunstige avtaler på alt av tjenester innen eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold. Vi bistår styret med alle de viktige oppgavene i den daglige driften av boligselskapet, og sørger for at dere har full kontroll på regnskap og økonomi. Som totalkunde hos oss får dere fordelaktige priser på alle våre tjenester, og ikke minst trenger dere kun å forholde dere til én enkelt leverandør for all den bistanden dere trenger.

Vi forenkler driften av deres boligselskap

Å sitte i et styre kan være givende men kommer også med et stort ansvar på vegne av beboerne. Tidvis kan det være en svært krevende oppgave. Som deres boligforvalter ønsker å være deres profesjonelle ressurs og gi dere den innsikten dere trenger for å ta gode avgjørelser i selv de mest kompliserte sakene – alt slik at dere kan føle dere tryggere i deres styrehverdag.

Når dere inngår en avtale om boligforvaltning hos oss vil dere få deres egen kunderådgiver og kontaktperson med lang erfaring og kompetanse innen styrearbeid. Deres kunderådgiver vil være en viktig partner for styret og bistå i alle de viktige gjøremålene innen daglig drift og administrasjon av boligselskapet.

Dere velger selv hvilke oppgaver dere ønsker bistand til. Om ønskelig kan vi bidra med oppfølging av alt fra forretningsførsel, regnskap og administrasjon til praktisk drift og vedlikeholdsprosjekter. Vi hjelper dere med etablering av lån, forsikring, og kollektivavtaler, slik at dere får best mulig avtaler og vilkår etter deres behov. Vi bistår med risikovurdering og iverksettelse av skadeforebyggende tiltak, og hjelper styret med å opprettholde sine forpliktelser innen HMS og internkontroll.

FORRETNINGSFØRSEL

Hos oss får dere en egen kunderådgiver som kan bistå med alle de viktige oppgavene innen daglig drift og administrasjon av deres boligselskap.

REGNSKAPSFØRSEL

Vår partner innen regnskapsførsel har lang erfaring og høy kompetanse med alt av økonomi og regnskapsførsel for borettslag og sameier.

STYRERÅDGIVNING

Hos oss får dere gode råd og veiledning fra deres kunderådgiver som har lang erfaring med alt av styrearbeid i borettslag og sameier.

Full kontroll på regnskap og økonomi

Vår samarbeidspartner innen regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap med godkjenning fra Finanstilsynet. Dere får en regnskapsfører med svært høy faglig kompetanse, som sørger for at dere til enhver tid har en oversiktlig og ryddig økonomi. Vi benytter moderne digitale løsninger som forenkler arbeidet og sikrer god kommunikasjon og samarbeid mellom regnskapsfører, kunderådgiver, styret og beboere.

Ved å benytte dere av våre tjenester vil dere få bistand fra en profesjonell partner som sørger for at dere overholder alle tidsfrister, lover og forskrifter. Gjennom en god dialog, vil dere som styre alltid ha det økonomiske overblikket som skal til for å kunne ta gode avgjørelser på vegne av beboere og eiere.

Hva kan vi gjøre som deres boligforvalter?

Noen av de viktigste oppgavene vi hjelper våre kunder med er:

  • Vi utfører alle sider av løpende regnskap, periodisk rapportering, årsavslutning med rapportering til styret og årsmøter. Vi utarbeider budsjett i samråd med styret og foretar løpende budsjettkontroll med avviksrapportering.
  • Vi følger også opp tjenesteleverandører, vaktmester, renhold, gressklipp, snørydding etc. Som totalkunde hos oss får dere guntige avtaler på slike tjenester, skreddersydd etter deres behov.
  • Fakturering av felleskostnader og husleie, oppfølging av betaling og nødvendig inkasso.
  • Innkalling til årsmøter, og klargjøring og utsending av årsmøtedokumenter. Delta på årsmøtet for å bistå med nødvendig informasjon, faglige råd og veiledning, og utsendelse av referat til andels- og seksjonseiere.
  • Vi sørger for innsending av lovpålagt rapportering til Skatteetaten av ligningsopplysninger, samt håndtering av oppgavepliktig lønn og honorarer for selskapets ansatte og tillitsvalgte, med løpende rapportering av a-meldinger.
  • Bistand ved eierskifter, forsikringssaker, mindre vedlikeholdsarbeider, kontakt med selskapets forbindelser og arkivansvar.
  • Regelmessig tilsyn og inspeksjon av deres investeringer. Internkontroll og HMS oppfølging. Utarbeidelse av tilstandsrapporter og langsiktige vedlikeholdsplaner.

Les mer om boligforvaltning på sefbo.no

Har du spørsmål eller behov for råd?

Se hvordan du kan komme i kontakt med oss

sefbo-forretningsforsel-2-780x520

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Som totalleverandør innen eiendomsdrift kan vi bistå våre kunder med alt i den daglige driften av deres eiendom. Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov og kan levere alt fra enkeltstående oppdrag til komplett eiendomsforvaltning.

  • Totalleverandør av tjenester innen eiendomsdrift
  • Dyktige fagfolk med lang erfaring innen bransjen
  • Omfattende maskinpark som tilfredsstiller alle våre kunders behov

Interessert i våre tjenester?

Vi utfører alt av enkeltstående oppdrag i tillegg til kontraktsoppdrag. Fortell oss hva dere trenger så setter vi opp et tilbud.

Be om pris